Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit”

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Isang Himno ng mga Salita ng Diyos | “Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit”

Panimula
Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit

I

Ang Diyos ay nagiging katawang tao sa mga huling araw

upang iligtas ang tao dahil mahal Niya ang tao.

Hinimok ng Kanyang pag-ibig,

ginagawa Niya ang gawain ngayon.

Ito’y nasa ilalim ng pundasyon ng pag-ibig.

Ang Diyos ay nagkatawang-tao at nagdurusa sa kahihiyan

upang iligtas ang mga nabahiran at durog.

Tinitiis Niya ang gayong sakit.

Sapagkat muli at muli,

ipinakikita N’ya ang Kanyang ‘di masukat na pagmamahal.

‘Di nais ng Diyos na ang sinumang kaluluwa’y mawala.

Walang pakialam ang tao kung ano ang kanyang hinaharap.

‘Di alam ng tao kung paano mahalin ang kanyang buhay.

Ngunit ang Diyos, oo. Siya lamang ang nagmamahal sa tao.

II

Ang mga salita ng Diyos ay nagpapaginhawa,

nagpapasigla sa tao.

Ang mga ito’y humahatol, sumusumpa,

nagsisiwalat at nangangako

Anuman ang sinasabi ng Kanyang mga salita,

ito’y nagmumula sa Kanyang pagmamahal.

Ito ang kakanyahan ng Kanyang gawain.

Bakit maraming malapit na sumusunod?

Bakit kaya sila puno ng enerhiya?

Ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos, lahat sila’y nakakita .

Ang tiyempo ng Diyos ay perpekto. ‘Di Siya nagpapaliban.

‘Di nais ng Diyos na ang sinumang kaluluwa’y mawala.

Walang pakialam ang tao kung ano ang kanyang hinaharap.

‘Di alam ng tao kung paano mahalin ang kanyang buhay.

Ngunit ang Diyos, oo. Siya lamang ang nagmamahal sa tao.

III

Iniisip ng tao na mahal niya ang kanyang sarili.

Pagmamahal ba ‘to?

Ang pag-ibig ng Diyos ang pinakatotoo, mararamdaman mo.

Kung Siya’y ‘di naging tao,

laging namatnubay at namuhay kasama ng tao,

magiging mahirap para sa kanila

na malaman ang pag-ibig ng Diyos.

‘Di nais ng Diyos na ang sinumang kaluluwa’y mawala.

Walang pakialam ang tao kung ano ang kanyang hinaharap.

‘Di alam ng tao kung paano mahalin ang kanyang buhay.

Ngunit ang Diyos, oo. Siya lamang ang nagmamahal sa tao.

Oo, ang Diyos lamang ang nagmamahal sa tao.

Mahal Niya ang tao.

mula sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.