Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Christian Songs | Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao

Ang Iglesia ng Makapangyarihang DiyosChristian Songs | Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao

Panimula

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos

Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao

I

D’yos ay dumating sa lupa upang katunaya’y tuparin,

katunayan ng “pagkakatawang-tao ng Salita.”

Ang mga salita ng D’yos nagmumula sa katawang-tao

(di tulad Sa Lumang Tipan,

tuwirang nagsalita ang D’yos mula langit).

Lahat sila’y matutupad sa Milenyong Kaharian

upang maging katunayang nakikita ng tao,

para katupara’y tiyak na makita ng lahat.

Ito ang kahulugan ng pagkakatawang-tao ng D’yos.

Naganap ang gawain ng Espiritu

sa pamamagitan ng katawang-tao at salita.

Ito ang kahulugan ng “Salitang nagkatawang-tao,

ang pagpapakita ng Salita sa katawang-tao.”

II

Diyos lang makakapagwika sa isip ng Espiritu,

at D’yos lang sa katawang-tao ang makakapagwika

sa ngalan ng Espiritu.

Salita ng D’yos ay nagpapakita sa nagkatawang-taong D’yos.

Bawa’t isa’y magagabayan nito

at lahat ay namumuhay sa hangganan nito.

Kaunawaa’y makakamit sa pagbigkas na ito;

liban sa pagbigkas na ‘to walang sinumang

makakapangarap na makatanggap

ng pagbigkas mula langit.

Ito ang ipinakitang awtoridad ng Diyos sa pagkakatawang-tao,

upang bawat tao’y makumbinsi,

upang bawat tao’y makumbinsi.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.