Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kanta ng Papuri (Tagalog) | Maghandog ng Pag-ibig sa Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Kanta ng Papuri (Tagalog) | Maghandog ng Pag-ibig sa Diyos

 

Panimula
Maghandog ng Pag-ibig sa Diyos

Diyos nagkatawang-tao upang mamuhay sa gitna natin.

Sa kababaa’t kahihiyan, inalay sa’tin kaligtasan.

Nguni’t ‘di ko S’ya kilala o naunawaan, panay karaingan.

Anong dalamhati ng puso N’ya sa pagrebelde ko’t paglaban!

Mahal na Makapangyarihang Diyos, sala ko’y nilimot Mo na.

Natiis Mo na lahat ng pagkarebelde ko

nguni’t biyaya muli’y alay.

Batid na itinataas Mo, ako’y puno ng kahihiyan.

Lubhang ‘di ‘ko karapat-dapat sa’Yong pagmamahal!

Mahal na Makapangyarihang Diyos, naririnig Kita.

Mga salita Mo’y tangan ko, luha’y agos sa mukha.

Bawa’t salita’y ramdam sa puso, pinalalapit ako sa’Yo.

Napalaya sa di-paggawa, ngayo’y susunod na ‘ko sa’Yo.

Ngayon mata’y bukas na, puno ng pagsisisi ang puso.

Handang muling maisilang at isabuhay ang nais Mo.

Iibigin Kita, iaalay buong pagkatao sa’Yo.

Patotoo ko’y malakas upang maaliw ‘Yong puso.

Ginising ng pag-ibig Mo, tutuparin ko’ng tungkulin ko.

Tapat hanggang wakas, lilingapin ko ang nais Mo.

Iibigin Kita, iaalay buong pagkatao sa’Yo.

Patotoo ko’y malakas upang maaliw ‘Yong puso.

Patotoo ko’y malakas upang maaliw ‘Yong puso.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Rekomendasyon: Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay itinatag ng personal na bumalik na Panginoong Jesus sa mga huling araw

 

 Paghahanap sa mga yapak ng Diyos—Ang Kidlat ng Silanganan

 

 

 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.