Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-‘Pag Binuksan Mo’ng Puso Mo sa Diyos

 

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-‘Pag Binuksan Mo’ng Puso Mo sa Diyos

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
‘Pag Binuksan Mo’ng Puso Mo sa Diyos

‘Pag ang Diyos ay ‘di mo batid, at likas Niya’y di mo tanto,
puso mo’y hindi magbubukas ng tunay para sa Diyos.
‘Pag naintindihan mo na’ng iyong Diyos,
ang nasa puso Niya’y mauunawaan mo,
at ito’y daranasin mong lubusan ng
may buong pananampalataya.
‘Pag nilasap mo ang nasa puso ng Diyos nang unti unti,
sa bawat araw,
‘pag nilasap mo ang nasa puso ng Diyos,
pagbubuksan Siya ng iyong puso.
‘Pag tunay na bukas ang ‘yong puso,
‘pag tunay na bukas ang ‘yong puso,
Iyong makikitang suklam
at kahihiyang mapaglustay’t makasariling hiling.
‘Pag tunay na bukas ang ‘yong puso,
‘pag tunay na bukas ang ‘yong puso.
Makikita sa puso Niya’y mundong walang-hanggan,
tungo sa kahariang walang katulad.
Sa kaharia’y walang pandaraya,
walang panlilinlang, walang kadiliman, at walang kasamaan.
Tanging kataimtiman at katapatan;
tanging pagkamatuwid at kagandahang-loob.
Siya’y pag-ibig, Siya ay mapag-aruga,
walang hanggang kahabagan.
Sa iyong buhay, saya’y nadarama,
kung buksan ang puso mo sa Diyos.
Sa dunong Niya’t lakas napupuspos ang kaharian,
maging ng awtoridad Niya’t pag-ibig.
Makikita mo kung anong mayron at sino Siya,
kung ano ang nagdudulot sa Kanya ng saya,
ng hapis, ng lungkot at galit,
nariyang makita ng lahat.
‘Pag binuksan ang puso mo sa Diyos
at anyayahan Siyang tumuloy.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Rekomendasyon:   Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay itinatag ng personal na bumalik na Panginoong Jesus sa mga huling araw

 Paghahanap sa mga yapak ng Diyos—Ang Kidlat ng Silanganan
Email: contact.tl@kingdomsalvation.org

Mga Hotline ng Ebanghelyo: +63-910-703-2766 / +63-935-847-3563

 

 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.