Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob

Isang Himno ng mga Salita ng Diyos
Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob

I

IKung mga bansa’t tao’y babalik sa Diyos,
ibibigay Niya lahat ng yaman ng langit sa sangkatauhan,
at nang umapaw walang kapantay na yaman dahil sa Kanya,
walang kapantay na yaman dahil sa Kanya.

Hanggang ang dating mundo ay nananatili,
poot ng Diyos ay t’yak ipupukol sa mga bansa,
ipapaalam mga utos Niya sa sansinukob,
at dala’y pagkastigo sa lalabag nito.

Mga bituin, araw’t buwan sa langit,
babaguhin ng Diyos lahat ng ‘to.
Kalangitan ay ‘di na gaya ng dati.
Lahat ng bagay sa mundo’y mababago.
Lahat maging ganap sa mga salita ng Diyos.
Babaguhin ng Diyos sa Kanyang salita.

II
Sa pagsalita ng Diyos sa sansinukob,
tinig Nya’y dinig at gawa N’ya’y kita ng lahat.
Ang tutol sa nais ng Diyos, o salungat ang gawain,
lahat babagsak sa Kanyang pagkastigo.
Mga bansa’y muling mahahati sa sansinukob.
Ihahalili sa kanila’y bayan ng Diyos.
Maka-mundong baya’y maglalahong tuluyan.
Sila’y magiging kahariang sa Diyos sumasamba.
Mga bansa’y mawawasak at maglalahong tuluyan.
Sa mga tao sa loob ng sansinukob,
mga umanib sa diyablo’y masisira.
Ang sumasamba kay Satanas, babagsak sa apoy ng Diyos.
Lahat liban sa nasa agos na ito’y maaabo.

Mga bituin, araw’t buwan sa langit,
babaguhin ng Diyos lahat ng ‘to.
Kalangitan ay ‘di na gaya ng dati.
Lahat ng bagay sa mundo’y mababago.
Lahat maging ganap sa mga salita ng Diyos.
Babaguhin ng Diyos sa Kanyang salita.

III
Sa pagkastigo ng Diyos sa magkakaibang antas,
babalik ang relihiyosong mundo sa kaharian ng Diyos.
Sila’y malulupig ng mga gawa N’ya,
pagkat “ang Banal sa puting ulap” kanilang nakita.
Sangkatauha’y susunod sa kanilang uri
at makastigo ayon sa gawa nila.
Lahat ng laban sa Diyos papanaw. Lahat ng laban sa Diyos papanaw.
Silang gawai’y walang kinalaman sa Diyos,
mananatiling buhay salamat sa kanilang asal.
Sila’y pamumunuan ng mga tao’t anak ng Diyos.
Sarili’y ihahayag ng Diyos sa lahat ng bansa’t tao,
at tinig Niya’y pagpapahayag Niya sa mundo.
Ihahayag ng Diyos na gawain N’ya’y ganap na,
para lahat ay kita dakila N’yang gawa.

Mga bituin, araw’t buwan sa langit,
babaguhin ng Diyos lahat ng ‘to.
Kalangitan ay ‘di na gaya ng dati.
Lahat ng bagay sa mundo’y mababago.
Lahat maging ganap sa mga salita ng Diyos.
Babaguhin ng Diyos sa Kanyang salita.
mula sa Mga Pagbigkas at mga Patotoo ni Cristo sa Pasimula

Ang pinagmulan: “Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob”

Rekomendasyon:  Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay itinatag ng personal na bumalik na Panginoong Jesus sa mga huling araw

Pagsaliksik sa Kidlat ng Silanganan

Bakit pinalalaganap ng mga Kristiano ang Ebanghelyo ?

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.