Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Tagalog na Cristianong Papuring Kanta | Panalangin ng Bayan ng Diyos | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos -Tagalog na Cristianong Papuring Kanta | Panalangin ng Bayan ng Diyos | Mabuhay sa Pag-ibig ng Diyos

Panalangin ng Bayan ng Diyos

Bayan ng Diyos itinanyag sa Kanyang trono,
puno ng dalangin sa puso.
Pinagpapala ng Diyos lahat ng nagbabalik-loob sa Kanya;
sila’y buhay sa liwanag.
Hilingin sa Banal na Espiritu na salita ng Diyos liwanagin
nang lubos nating malaman ang kalooban ng Diyos .
Nawa’y buong baya’y mahalin ang salita ng Diyos
at sikaping kilalanin ang Diyos.
Nawa’y bigyan tayo ng Diyos ng higit na biyaya,
nang ating disposisyo’y mabago.
Nawa’y gawin tayong perpekto
upang lubos na isa sa Kanya sa puso’t isipan.
Nawa’y disiplinahin tayo ng Diyos
upang tungkulin sa Kanya’y ating matugunan.
Nawa’y bawat araw gabayan tayo ng Banal na Espiritu
sa pangangaral at pagsaksi sa Diyos araw-araw.

Nawa’y malaman ng bayan ang mabuti sa masama,
katotohana’y isagawa.
Nawa’y parusahan ng Diyos masasama’t Kanyang iglesia’y panatag.
Nawa’y buong baya’y maghandog ng tunay na pag-ibig sa Diyos,
kaaya-aya’t kalugod-lugod.
Nawa’y alisin ng Diyos lahat ng balakid
nang maibigay natin lahat para sa Diyos.
Nawa’y panatilihin ng Diyos na tayo’y umiibig sa Diyos,
di Siya iiwanan.
Nawa’y mga itinalaga ng Diyos magbalik sa Kanyang presensya.
Nawa’y buong baya’y umawit ng papuri sa Diyos
na nakatamo ng kaluwalhatian.
Nawa’y makasama ng Diyos Kanyang bayan,
manatiling buhay sa pag-ibig ng Diyos.
Nawa’y makasama ng Diyos Kanyang bayan,
manatiling buhay sa pag-ibig ng Diyos.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Email: contact.tl@kingdomsalvation.org
Mga Hotline ng Ebanghelyo

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.