Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Buhay-Iglesya Nati’y kaibig-ibig (Opisyal na Music Video)

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Buhay-Iglesya Nati’y kaibig-ibig (Opisyal na Music Video)

BuhayIglesya Nati’y kaibig-ibig
Makapangyarihang D’yos naging-tao, malakas kaming umaawit ng mga papuri sa iyo.
Kami’y dinadala Mo tungo sa buhay pangkaharian.
Kaming pangkahariang mga tao ay nasa Iyong saganang hapag,
nilalasap mga salita Mo, nililinisan sa aming katiwalian.

Salita Mo’y umaakay sa amin at kami’y matamang sumusunod sa Iyo.
Sa D’yos na biyaya, disposisyong masama ay naiwaksi.
Lasap namin ang salita ng D’yos at namumuhay ng isang bagong buhay sa harap Niya.
Mahalin puso ng D’yos, tunay na ibigin Siya, pasalamatan at purihin Siya.
La la la la la … la la la la la …

Manalig na ang salita ng D’yos ay katotohanan at nagbibigay-buhay.
Nagsasama-sama sa salita ng D’yos at nakakaunawa sa katotohanan, kasama ang Banal na Espiritu na gumagawa sa atin.
Sarili ay gawing hungkag, maging simple’t bukás, at isabuhay pagiging isang taong tapat.
Katotohana’y nagpapalaya, pinupuno ang ating puso ng galak.
Buhay-iglesya nati’y kayrikit, at lahat ng mga banal ay sumigla.
Nagsasama-sama sa katotohanan at nagtutulungan, ang ating buhay ay mabilis na lumalago.
Tanggapin kahatulan, isagawa ang katotohanan, at isabuhay salita ng D’yos,
Isabuhay ang realidad ng katotohanan nang ang puso ng D’yos ay masiyahan.
La la la la la … la la la la la …

Tayong mga kapatid na lalaki’t babae maayos na magtulungan at lahat tayo ay masaya.
Ating ipinapahayag mga salita ng D’yos at ibinabahagi mga karanasan, tungkuli’y ginagawang may paalaman.
Katotohanan ay sundin, realidad pasukin at gawing-nasiyahan ang D’yos.
Nabubuhay sa pag-ibig ng D’yos, pinupuri natin ang D’yos magpakailanman.
La la la la la … la la la la la …

mula sa Sundan ang Kordero at Umawit ng Bagong mga Awit

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.