Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Huling Pananalita

 

Biblia, Diyos, Iglesia, karunungan, nagtitiwala,

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos-Huling Pananalita

Bagaman ang mga salitang ito ay hindi ang lahat ng mga pagpapahayag ng Diyos, ang mga iyon ay sapat upang makamit ng mga tao ang mga layunin ng pagkakilala sa Diyos at pagbabago sa disposisyon. Marahil mayroong ilan na nag-aakala na dahil ang gawain ng Diyos sa kalakhang lupain ng Tsina ay natapos na, ito ay nagpapatunay na natapos na Niyang bigkasin ang lahat ng mga salitang dapat Niyang bigkasin, at na hindi na posibleng magkaroon Siya ng anumang bagong mga pagbigkas sapagka’t ang mga ito na ang lahat ng mga salita na maaaring sabihin ng Diyos. Higit pa rito, may mga tao na naniniwala na Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao ay nagtataglay ng lahat ng mga pagpapahayag ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian, at na ang pagtanggap sa aklat na ito ay katumbas ng pagtanggap sa lahat-lahat ng Diyos, o na aakayin ng aklat na ito ang sangkatauhan sa hinaharap gaya ng ginawa ng Biblia. Ako ay nagtitiwala na ang mga tao na nagtataglay ng mga pananaw na ito ay hindi kabilang sa minorya, dahil laging nais ng mga tao na magtalaga ng mga limitasyon sa Diyos. Bagaman ipinahahayag nilang lahat na ang Diyos ay makapangyarihan-sa-lahat at sumasakop-sa-lahat, pinadadali pa rin ng kalikasan ng mga tao para sa kanila na limitahan ang Diyos sa loob ng isang tiyak na sakop. Kasabay ng panahong nakikilala ng isang tao ang Diyos, nilalabanan din nila at nililimitahan Siya.

Ang gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian ay kasisimula pa lamang. Ang lahat ng mga pagbigkas ng Diyos sa aklat na ito ay nakatutok lamang sa mga sumunod sa Kanya sa panahong iyon, at ang mga iyon ay isang bahagi lamang ng mga pagpapahayag ng Diyos sa Kanyang kasalukuyang pagkakatawang-tao, at hindi kinakatawan ng mga iyon ang lahat-lahat ng Diyos. Higit pa rito, hindi masasabi na ito na ang buong gawain na gagawin ng Diyos na nagkatawang-tao sa panahong ito. Itututok ng Diyos ang Kanyang mga salita sa mga tao mula sa iba’t ibang mga etnikong grupo at mga pinagmulan, at Kanyang lulupigin ang buong sangkatauhan at wawakasan ang lumang kapanahunan, kaya paano Niya mabubuo ito matapos ang pagpapahayag ng ganoong kaliit na bahagi ng Kanyang mga salita? Ang gawain ng Diyos ay nahahati lamang sa iba’t ibang mga kapanahunan at iba’t ibang mga hakbang. Siya ay gumagawa nang naaayon sa Kanyang plano at ipinahahayag ang Kanyang mga salita nang naaayon sa Kanyang mga hakbang. Paano maaaring maarok ng tao ang pagka-makapangyarihan-sa-lahat at karunungan ng Diyos? Ang katunayan na Aking ipinaliliwanag dito ay ito: Ang kung ano ang Diyos at kung ano ang mayroon Siya ay magpakailanmang di-nauubos at walang-hangganan. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay at lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay hindi maaaring maarok ng anumang nilalang. Panghuli, dapat Ko pa ring ipaalala sa lahat: Huwag muling lilimitahan ang Diyos sa mga aklat, mga salita, o Kanyang nakaraang mga pagbigkas. Mayroon lamang iisang salita para sa katangian ng gawain ng Diyos—bago. Ayaw Niyang tahakin ang lumang mga landas o ulitin ang Kanyang gawain, at higit pa ayaw Niyang sambahin Siya ng mga tao sa pamamagitan ng paglilimita sa Kanya sa loob ng isang tiyak na sakop. Ito ang disposisyon ng Diyos.

Mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang pinagmulan: “Huling Pananalita”

Rekomendasyon: Mga pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos

Kidlat ng Silanganan

Mga Pagbigkas ng Bumalik na Panginoong Jesus

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.