Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos- Tagalog na Cristianong Papuring Kanta | Makabuluhan ang Buhay Natin

Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos– Tagalog na Cristianong Papuring Kanta | Makabuluhan ang Buhay Natin

Panimula
Makabuluhan ang Buhay Natin
Buhay nati’y makabuluhan. Buhay nati’y makabuluhan.
Ngayo’y nakakatagpo natin ang Diyos, gawain Niya’y nararanasan.
Nakilala Siya sa katawang-tao, praktikal at totoo.
Nakita natin ang kahanga-hanga’t nakakamanghang gawain Niya.
Buhay nati’y laging makabuluhan.
Pinagtitibay nating si Cristo ang katotohana’t buhay!
Niyayakap ang hiwaga ng buhay ng tao.
Paa nati’y nasa pinakamaliwanag na landas tungo sa buhay.
Di na naghahanap, maliwanag ang lahat.
Mamahalin Ka namin nang walang pagsisisi, o Diyos.
Katotohana’y nahanap, buhay na walang-hanggan ating makakamtan.
Buhay nami’y makabuluhan, makabuluhan.
Buhay nami’y makabuluhan, makabuluhan.
Buhay ng pagmamahal sa Diyos, makahulugan, hindi hungkag.
Tuparin ating tungkuling sa Kanya’y sumaksi.
Papuri’t kaligtasan Niya’y ating nakakamtan.
Buhay nati’y makabuluhan, ganap at mayaman.
Mamahalin Ka namin nang walang pagsisisi, O Diyos.
Katotohana’y nahanap, buhay na walang-hanggan ating makakamtan.
Buhay nami’y makabuluhan, makabuluhan.
Buhay nami’y makabuluhan, makabuluhan.
Sino ang mas pinagpala kaysa sa atin?
Ngumiti na ba ang kapalaran nang ganun kayaman?
Pagka’t higit ang ibinigay ng Diyos sa atin
kaysa mga nagdaang kapanahunan.
Mumuhay tayo para sa Diyos na sa ati’y nag-angat.
Dapat nating ibalik ibinuhos sa ating pagmamahal.
Mamahalin Ka namin lagi nang walang pagsisisi, o Diyos.
Katotohana’y nahanap, buhay na walang-hanggan ating makakamtan.
Buhay nami’y makabuluhan, makabuluhan.
Buhay nami’y makabuluhan, makabuluhan.
Mamahalin Ka namin lagi nang walang pagsisisi, o Diyos.
Katotohana’y nahanap, buhay na walang-hanggan ating makakamtan.
Buhay nami’y makabuluhan, makabuluhan.
Buhay nami’y makabuluhan, makabuluhan.

mula sa Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

   Ang Kidlat ng Silanganan, nilikha ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, ang ikalawang pagdating ng Panginoong Jesus, ang Cristo ng mga huling araw. Binubuo ito ng lahat ng mga taong tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nilupig at niligtas ng Kanyang mga salita. Lubos itong itinatag nang personal ng Makapangyarihang Diyos at pinamumunuan Niya bilang Pastol. Talagang hindi ito nilikha ng tao. Si Kristo ay ang katotohanan, daan, at buhay. Kordero ng Diyos pakinggan ang tinig ng Diyos. Hangga’t nababasa ninyo ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, makikita ninyo na nagpakita ang Diyos.

Mga Hotline ng Ebanghelyo: +63 9452648692 +63 22517885

 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.